Home > Papierloos vergaderen > vergaderen 2.0

vergaderen 2.0

Wat is vergaderen 2.0?

Papierloos vergaderen verandert de manier van vergaderen voorgoed. De belangrijkste kenmerken:

  • tijd en plaats onafhankelijk
  • minder procedures
  • minder tijd bij elkaar
  • meer tijd voor menings- en besluitvorming
  • meer tijd voor de essentie

Toekomstscenario’s

  • De concept-agenda van 10 punten wordt na online distributie en overleg terug gebracht naar 4 punten. Over de andere zes punten wordt digitaal gestemd.
  • Na distributie van de agenda, blijkt uit de gedeelde notities dat er ¬†extra voorbereiding nodig is voor een van de punten. Dat punt schuift door, zodat de rest van de vergadering vlot kan worden afgewikkeld.